Zespół Kancelarii

Marek Kaszewski

wspólnik, radca prawny, absolwent X Liceum Ogólnokształcącego w Gdańsku.
Ukończył prawo na Uniwersytecie Gdańskim oraz zarządzanie i marketing na Politechnice Gdańskiej. Specjalizuje się w prawie cywilnym, ubezpieczeniowym, spółek handlowych oraz nowych technologii.
Włada biegle językiem angielskim.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Mariusz Kozikowski

wspólnik, radca prawny, absolwent III Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni. Ukończył prawo na Uniwersytecie Gdańskim. Członek Okręgowej Rady Radców Prawnych w Gdańsku, czynny syndyk upadłościowy.
Specjalizuje się w prawie podatkowym, nieruchomości oraz prawie upadłościowym i naprawczym.
Włada biegle językiem angielskim.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Natalia Dawidziuk - Świackiewicz

współnik, radca prawny. Ukończyła prawo na Uniwersytecie Gdańskim. Absolwentka V Liceum Ogólnokształcącego w Gdańsku-Oliwie.
Interesuje się prawem europejskim oraz zagadnieniami podatkowymi.
Włada językiem angielskim oraz językiem niderlandzkim.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Aleksandra Dowgiałło

Aplikantka radcowska. Absolwentka XIV Liceum Ogólnokształcące w Gdańsku. Ukończyła administrację i prawo na Uniwersytecie Gdańskim oraz studia podyplomowe na Politechnice Gdańskiej z zakresu prawa europejskiego.
Specjalizuje się w funduszach europejskich.
Włada językiem angielskim.

Monika Prawdzik

Aplikanta radcowska. Absolwentka I Liceum Ogólnokształcącego im. G. Piramowicza w Augustowie. Ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie Gdańskim.
Interesuje się prawem cywilnym, handlowym oraz karnym.
Włada językiem angielskim.

Monika Chabel

Alicja Stanek

Praktykantka. Studentka V roku Prawa na Uniwersytecie Gdańskim. Absolwentka II Liceum Ogólnokształcącego w Gdańsku.
Interesuje się przede wszystkim prawem cywilnym oraz prawem administracyjnym.
Włada językiem angielskim.

Marta Kucharczyk

Aplikantka radcowska. Absolwentka VI Liceum Ogólnokształcącego w Radomiu. Ukończyła prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego.
Interesuje się przede wszystkim prawem gospodarczym oraz tematyką związaną z ochroną konsumentów.
Posługuje się biegle językiem angielskim.