Specjalizacja

Misją naszej Kancelarii jest świadczenie pomocy prawnej na najwyższym możliwym poziomie. Nasz sukces i dynamiczny rozwój oparty jest głównie na specjalizacji w poszczególnych dziedzinach prawa. W zakresie naszych szczególnych zainteresowań znajduje się:

 • prawo ubezpieczeniowe - odszkodowania komunikacyjne AC/OC/NNW, błędy lekarskie
 • prawo nowych technologii - prawo telekomunikacyjne, Internet, świadczenie usług drogą elektroniczną
 • prawo spółek handlowych - przekształcenia, przejęcia, fuzje, GPW, dokumentacja korporacyjna
 • prawo cywilne - umowy, spadki, reprezentacja przed sądem, odszkodowania, pozwy
 • prawo nieruchomości - zarządzanie nieruchomościami, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, wspólnoty mieszkaniowe, procesy inwestycyjne
 • prawo podatkowe - optymalizacja opodatkowania czynności prawnych, zwrot VAT, reprezentacja przed Urzędem Skarbowym
 • prawo autorskie - ochrona, licencje, korzystanie z utworów
 • prawo własności przemysłowej - patenty, prawa ochronne, znaki towarowe, wynalazki
 • prawo zamówień publicznych - kompleksowe prowadzenie postępowań o zamówienie publiczne
 • prawo morskie - konosament, przewóz ładunków, przewóz pasażerów, wypadki morskie
 • prawo upadłościowe i naprawcze - wnioski o ogłoszenie upadłości

Skomplikowane zlecenia realizujemy zespołowo aby zapewnić profesjonalną obsługę w możliwie najkrótszym czasie. W każdym wypadku Kancelaria wskazuje prawnika odpowiedzialnego za powierzone zadanie.