Zasady wynagradzania

Kancelaria przyjęła negocjacyjny system ustalania wynagrodzenia z uwagi na różnorodność spraw. Każde zlecenie wyceniane jest odrębnie w zależności od:

  • stopnia zawiłości sprawy,
  • ilość zaangażowanych prawników,
  • dostarczonych materiałów,
  • wsparcia merytorycznego ze strony Klienta.

W każdym przypadku Klient zna wysokość wynagrodzenia przed powierzeniem Kancelarii swojej sprawy.

Kancelaria oferuje Klientowi co najmniej trzy rodzaje wynagrodzenia:

ryczałtowe

stała kwota miesięczna, niezależna od nakładu pracy Kancelarii, zwykle stosowane przy stałej obsłudze przedsiębiorców

godzinowe

uzależnione od nakładu pracy Kancelarii - ilości godzin pracy prawnika nad danym zleceniem, zwykle stosowane przy pilnych, jednorazowych zleceniach

ogólne

kwota niezależna od nakładu pracy Kancelarii, zwykle stosowane przy prowadzeniu pojedynczych zleceń, których czas wykonania trudno z góry określić

Na życzenie Klienta możliwe są modyfikacje tych rodzajów wynagrodzenia Kancelarii a także uzależnienie wynagrodzenia od uzyskanego rezultatu (premia za sukces).